Conceptvorming

Nadat de opdrachtbevestiging is geaccordeerd start Magnon Creative Productions met de conceptvorming of het ontwerptraject van de opdracht. Afhankelijk van het soort opdracht zijn eventuele vervolggesprekken nodig om de opdracht te concretiseren en het concept helder te krijgen.